Welkom bij Care-Point

Care-point zet zich in voor mensen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. Samen met de klant en zijn of haar omgeving streven we naar een goede balans.

Maatwerk staat centraal en uw vraag is leidend.

Kenmerkend aan de werkwijze van Care-Point:
•    Respectvolle benadering;
•    De vraag van de cliënt staat centraal;
•    Betrouwbaarheid en een open communicatie;
•    We werken oplossingsgericht;
•    Goede samenwerking (systeemgericht)

Image
Begeleiding en ondersteuning van Care-Point is laagdrempelig en biedt praktische hulp om grip te krijgen of behouden over uw dagelijks leven.

Care-Point biedt u structuur, praktische adviezen en waar nodig psychische ondersteuning over een langere periode. Indien gewenst vervullen we een regiefunctie naar de verschillende hulpverleners en instanties waar de klant mee te maken heeft.